Tang Law Firm

SẴN LÒNG PHỤC VỤ CỘNG ÐỒNG VÙNG HOUSTON

Nói tiếng Anh, Việt, Tây Ban Nha và Quảng Đông

1240 Blalock Rd. Suite 150, Houston, TX 77055

Phone 713-785-2500 Fax 713-715-4702


Tổ hợp luật sư Tang Law Firm chuyên tư vấn pháp luật cho các công ty công-tư trong và ngoài nước, với khách hàng từ công ty mới thành lập cho tới tập đoàn trong danh sách Fortune 100. Chúng tôi đồng hành với khách hàng qua từng thử thách và cơ hội trong toàn chu kì kinh doanh, từ sáng lập công ty, mua bán và sát nhập, điều hành cho tới bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.


                            Một số lĩnh vực tiêu biểu:

 

Tan M. Tang
Tan M. Tang

Thành lập và tổ chức các loại hình công ty

Luật quản trị công ty

Hợp đồng thương mại gồm: hợp đồng mua bán, thuê mặt bằng kinh doanh, dầu khí, phân phối, dịch vụ, bảo mật, cung cấp, đối tác vv

Tư vấn luật cho các công ty vừa và nhỏ

Luật lao động

Luật bất động sản

  Tranh chấp giữa người thuê, chủ cho thuê, tranh chấp giữa hàng xóm

   Tranh chấp thương mại (vi phạm hợp đồng)

         Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng/DTPA (bị gạt mua sản phẩm)

                                           Xin tiền Social Security khuyết tật và SSI

                                              Tổ Chức Ủy Thác Phụ Cấp (Supplemental Needs Trusts)